Thai AntiSpam
 
   
 
Thai Anti-Spam เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพให้ระบบเมล์ของคุณด้วยระบบการกรองเมล์และปัองกันไวรัสอัฉริยะ  
     ปัจจุบันอีเมล์มีบทบาทเป็นอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจ เพราะเป็นการสื่อสารที่รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอีเมล์ การนัดประชุม การติดต่อประสานงานต่างๆ แต่ท่านอาจจะต้องเสียเวลาในการค้นหาอีเมล์ที่ท่านต้องการเพราะว่าอีเมล์กว่า 50% เป็นอีเมล์ที่ส่งมาหาท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับอีเมล์ขยะหรือสแปมเมล์ เริ่มเป็นปัญหาสำคัญสำหรับหลาย ๆ องค์กร เพราะ สแปม หรืออีเมล์ขยะเหล่านี้มักจะถูกส่งเข้ามาหาผู้รับโดยที่ผู้รับไม่ต้องการ ทำให้เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บอีเมล์ เสียเวลาในการค้นหาอีเมล์ที่ต้องการ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อแบนด์วิธ (Bandwidth) โดยรวมขององค์กร ทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 

Thai Anti-Spam  
     เป็นอีกหนึ่งบริการที่สามารถช่วยกรองอีเมล์ขยะออกจากอีเมล์ของท่านได้มากกว่า 98% โดยไม่ได้ใช้ RBL หรือ Black List เป็นหลักเหมือน Mail Server ทั่วไป เพราะการใช้ระบบ RBL หรือ Black List นั้นอาจจะทำให้เกิดการสูญหายของอีเมล์ของท่านได้ Thai Anti-Spam มีระบบการเปรียบเทียบคะแนนและเรียนรู้แบบอัตโนมัติ อีกทั้งเรายังมีเจ้าหน้าที่คอยทำการเช็คความถูกต้อง และทำการ update spam list อยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า อีเมล์ของท่านจะไม่เกิดการสูญหาย
 

Thai Anti-Spam ทำงานอย่างไร  
     เมื่อมีผู้ส่งอีเมล์มายังท่าน ระบบของ Thai Anti-Spam จะทำหน้าที่รับเมล์จากภายนอกโดยตรงแทน Mail Server ของท่าน และทำการประมวณผลเปรียเทียบ กรองอีเมล์ขยะออกจากอีเมลใช้งานปรกติของท่าน พร้อมทั้งระบบจะสแกนและจัดการอีเมล์ไวรัส ก่อนทำการส่งหา Mail Server ของท่าน
 


สแกนเมล์เซิฟเวอร์ของ Thai Anti-Spam สแกนให้ท่านได้มากกว่า 98%

คุณสมบัติและประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจาก Thai Anti-Spam    
     ระบบของ Thai Anti-Spam มีฐานข้อมูลที่ผ่านการทดสอบมายาวนานและยังมีการอัพเดทเพิ่มขึ้นเรื่อย สามารถกรองอีเมล์ขยะหรือสแปมออกจากอีเมล์ใช้งานปรกติของท่านได้มากกว่า 98%
 
     ระบบของ Thai Anti-Spam สามารถสแกนและป้องกันเมล์ของท่านจากอีเมล์ไวรัสต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฐานข้อมูลไวรัสของเรามีการ update ทุกชั่วโมง

     หมดปัญหาเรื่องการสูญหายของอีเมล์เนื่องจากระบบ RBL หรือ Black List ที่ใช้กันทั่วไป เพราะระบบ Black List จะทำการ Block IP Address ที่ติดอยู่ในบัญชีดำ โดยไม่สนใจเนื้อหาของอีเมล์ฉบับนั้น ซึ่งอาจะทำให้ท่านเสียโอกาสทางธุรกิจไป      สามารถตรวจสอบอีเมล์ spam ที่ถูกป้องกันได้ผ่านทางหน้า Control Panel บนเว็บไซต์
     ประหยัดเวลา เนื่องจากอีเมล์ที่ท่านได้รับจะเป็นอีเมล์ที่ถูกกรองเมล์ขยะและเมล์ไวรัสออกไปแล้ว ดังนั้นท่านจึงไม่ต้องเสียเวลาอ่านและลบอีเมล์ที่ท่านไม่ต้องการอีกต่อไป      ประหยัดแบนด์วิธ (Bandwidth) เพราะ Thai Anti-Spam จะทำหน้าที่ในการรับเมล์ต่างๆ แทนท่านก่อนและกรองอีเมล์เหล่านั้นก่อนจะส่งให้กับท่านต่อไป จึงสามารถช่วยให้ท่านประหยัดแบนด์วิธขององค์กรท่านในการรับอีเมล์ที่ไม่ต้องการมากๆ
     ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะท่านไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์, ซอฟแวร์, หรือเปลี่ยนแปลงระบบเดิมของท่าน  
 

 
        Home l News l About us l Contact us l Term & Condition